محصولات زیر به صورت اقساط به فروش می رسد.

فروش اقساطی به این صورت است که 40 درصد مبلغ محصول را نقد پرداخت می کنید و باقیمانده مبلغ را تا 4 ماه با دو یا چهار فقره چک قسط بندی می شود.

چک باید صیادی بنفش باشد.

قبل از ارسال محصول چک یا چکها  ثبت و به آدرس شرکت ارسال گردد 


فروش اقساطی

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی